Olika sparformer för din tjänstepension

Du kan själv välja om pengarna som din arbetsgivare betalar in till din pension ska placeras i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. I en traditionell försäkring sköter vi om dina pensionspengar, risken är lägre och du får ett garanterat belopp. I en fondförsäkring kan du själv välja hur dina pensionspengar ska placeras. Du har möjlighet till en högre avkastning men du får inget garanterat belopp.