Efterlevandeskydd – en trygghet för din familj

Din tjänstepension är bra för fler än dig. Du som arbetar inom kommun och region har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Återbetalningsskydd

 • Ingår för dig som jobbar inom kommun och region men går att välja bort
 • Kan betalas ut även om du har börjat ta ut din pension.
 • Ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör

Läs mer om återbetalningsskydd

Familjeskydd och efterlevandepension

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller sambo med och till dina barn.

Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller sambo med och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Familjeskydd eller efterlevandepension ingår alltid i din tjänstepension. Det är din arbetsgivare som betalar och du har skyddet så länge du är anställd.

Familjeskydd produktblad
Familjeskydd försäkringsvillkor
Efterlevandepension produktblad
Förmånsbestämda pensionsförmåner försäkringsvillkor

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region 
 • Ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder
 • Består av tre delar; grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder. TGL-KL består av tre delar:

 • grundbelopp
 • barnbelopp
 • begravningshjälp

Så fungerar ersättningen

Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och vilka dina efterlevande är. TGL-KL kan betalas ut till både till den du är gift eller sambo med och till dina barn. Du kan själv välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Försäkringsbelopp 2024

Din ålder

Helt grundbelopp (kr) Halvt grundbelopp (kr)
54 år eller yngre 343 800 171 900
55 år 315 150 157 575
56 år 286 500 143 250
57 år 257 850 128 925
58 år 229 200 114 600
59 år 200 550 100 275
60 år 171 900 85 950
61 år 143 250 71 625
62 år 114 600 57 300
63 år 85 950 42 975
64 år men inte 67 år 57 300 28 650

Om du har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn enligt nedan.

Barnets ålder vid försäkringsfallet Barnbelopp (kr) Halvt barnbelopp (kr)
Inte fyllt 17 år 114 600 57 300
Fyllt 17 år men inte 19 år 85 950 42 975
Fyllt 19 år men inte 20 år 57 300 28 650

Produktblad TGL-KL 
Försäkringsvillkor TGL-KL 
Blankett förmånstagarförordnande TGL-KL  
Blankett för att ansöka om ersättning till efterlevande

Förläng skyddet med en fortsättningsförsäkring (TGL-FO)

Du har möjlighet att ha kvar det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger dig även om du slutar din anställning innan du tar ut din pension. Detta gör du genom att teckna en fortsättningsförsäkring (TGL-FO). Kontakta kundservice för mer information och om du vill teckna TGL-FO.

Produktblad TGL-FO
Försäkringsvillkor TGL-FO
Ansökan Livförsäkring TGL-FO

Relaterade artiklar