Skatt på din pension

Du betalar inkomstskatt på din pension.

Eftersom du vanligtvis får pension från flera håll samtidigt drar den som betalar ut den största delen av pensionen skatt enligt den skattetabell som gäller för dig, och övriga pensionsutbetalare drar 30 procent i skatt.

Har du frågor om skatteavdraget eller vill ändra det? Ring vår kundservice på 020-650 500.

Du kan också prata med ditt lokala skattekontor. 

Utbetalningsdagar

Din pension betalas ut en gång per månad, se aktuella datum. 

Ändra konto för utbetalningen

Så gör du om du vill ändra vilket konto som din pension utbetalas till.

Du som bor utomlands

Särskilda bestämmelser gäller för utbetalning och skatteavdrag.