Frågor och svar om din pensionsutbetalning

Här har vi samlat frågor och svar om din pension för 2024.

Den här informationen gäller din utbetalning från KPA Traditionell Pensionsförsäkring (från KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.

Varför ändras mitt utbetalningsbelopp varje år?

Pensionspengarna i KPA Traditionell Pensionsförsäkring är placerade i exempelvis aktier, räntor och fastigheter. Värdet kan därför både öka och minska över tid. Vid varje årsskifte räknar vi om din utbetalning utifrån vilken avkastning du har fått på pensionspengarna, hur vi bedömer den framtida utvecklingen och hur länge de som får pension förväntas leva i genomsnitt.

Under året har vi infört en förbättring i KPA Traditionell Pensionsförsäkring som innebär att din utbetalning inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat. Det gör att effekten av sämre tider på de finansiella marknaderna kan begränsas, och att din pension blir tryggare och mer förutsägbar.

Påverkas mitt garanterade belopp av att utbetalningsbeloppet ändras?

Nej. Ditt garanterade belopp påverkas inte när utbetalningsbeloppet ändras. Det garanterade beloppet är vad du minst kommer att få utbetalt.

Utbetalningen består av ett garanterat belopp och ett återbäringsbelopp. Återbäringsbeloppet påverkas av utvecklingen på de finansiella marknaderna eftersom pensionspengarna i KPA Traditionell Pensionsförsäkring (din premiebestämda pension) är placerat i till exempel aktier, räntor och fastigheter, och kan därför både öka och minska i värde.

Vid varje årsskifte räknar vi om din utbetalning utifrån vilken avkastning du har fått på pensionspengarna, hur vi bedömer den framtida utvecklingen och hur länge de som får pension förväntas leva i genomsnitt.

Varför har jag fått sänkt tjänstepension?

Det är utvecklingen på de finansiella marknaderna under de senaste åren som har bidragit till att utbetalningarna blir lägre. Pensionspengarna i KPA Traditionell Pensionsförsäkring är placerade i till exempel aktier, räntor och fastigheter för att pensionspengarna ska växa. Men det innebär samtidigt att värdet kan både öka och minska över tid. På lång sikt har värdet ökat historiskt sett men enskilda år kan värdet minska. Det här året innebär det tyvärr att många av våra kunder får en något lägre pension. ​

För att kunna begränsa effekten av sämre tider på de finansiella marknaderna har vi under 2023 infört en förbättring i KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Den innebär att din utbetalning inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat. På så sätt blir din pension tryggare och mer förutsägbar.

Hur mycket har pensionen sänkts?

Du kan se ditt nya utbetalningsbelopp i ditt utbetalningsbesked. Vill du se hur mycket pension du fick förra året hittar du ditt utbetalningsbesked för 2023 under Besked när du har loggat in på Mina sidor.

Din pensionsutbetalning kan inte minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat tack vare en förbättring som vi har infört i KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Därmed begränsas effekten av sämre tider på de finansiella marknaderna och din pension blir tryggare och mer förutsägbar.

Jag har andra pensioner som ökar i år, till exempel den allmänna pensionen. Hur kommer det sig att pensionen från KPA Pension minskar?

Andra pensioner, till exempel inkomstpension och garantipension från staten, beräknas på andra sätt. Till exempel kan de följa prisförändringarna eller inkomstutvecklingen i samhället. Har du en förmånsbestämd pension som beräknas på det sättet kan din totala pension från KPA Pension öka.

Hur har utvecklingen för min pension sett ut på länge sikt?

Du som har KPA Traditionell Pensionsförsäkring hos oss har haft en bra och stabil avkastning på lång sikt. Under åren 2013 till 2022 uppgick den årliga genomsnittliga totalavkastningen för den traditionella försäkringen till 5,7 procent.

Läs mer om traditionell försäkring

 

Vad gäller för mig som får utbetalning från ett efterlevandeskydd?

Efterlevande omfattas inte av den villkorsförändring vi gjorde förra året som innebär att pensionsutbetalningar från KPA Traditionell Pensionsförsäkring inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat.

Har du frågor?

Då ska vi hjälpa dig! Logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss. Du kan också kontakta oss på 0771-650 500 på vardagar kl. 08.00-16.30.