sankta_avgifter_1200px2.png

Från 1 januari 2018 betalar du 25 procent lägre avgifter på din tjänstepension. Det betyder mer i pension till dig. Avgifterna har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Att vi sänker avgifterna är också ett bevis på vårt arbete med hållbara, långsiktiga och trygga investeringar. Ibland placeras dina pensionspengar i samhällsnyttiga företag, ibland i kommunobligationer där pengarna kan investeras i skolor, vårdinrättningar eller energieffektiviseringar i din egen kommun.

Så mycket högre blir din pension

Exempel 1: Med en bruttoårslön på 260 000 kr får du totalt 5 487 kr mer i pension.

Exempel 2: Med en bruttoårslön på 450 000 kr får du totalt 9 505 kr mer i pension.

Exemplen utgår från att du sparar från att du är 30 år till att du är 65 år. Avgiftssänkningen gäller dig som har en traditionell försäkring inom AKAP-KL/KAP-KL.

)