Trygghet för dina närmaste

Det kan kännas tryggt att veta hur din familj kan få hjälp om det värsta skulle hända. I din tjänstepension har du nämligen ett efterlevandeskydd som ger en ekonomisk trygghet till dina närmaste om du dör.

Efterlevandeskydd är ett slags paraplybegrepp och består av flera delar. Några delar ingår alltid medan du kan välja bort en del om du skulle vilja.

Skydd som alltid ingår

Familjeskydd

Familjeskydd ingår i din anställning och betalas av din arbetsgivare. Det här skyddet gäller så länge du är anställd. Omfattas du av det äldre pensionsavtalet KAP-KL kallas motsvarande skydd för efterlevandepension. Det fungerar på precis samma sätt. Ersättningen betalas ut i fem år till din sambo eller den du är gift med, samt till dina barn.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Tjänstegrupplivförsäkring ingår i din anställning och betalas ut som ett engångsbelopp om du dör medan du fortfarande är anställd (upp till 67 år). Ersättningen kan betalas ut till både till den du är gift eller sambo med och till dina barn. Du kan också välja om du vill att någon annan ska vara förmånstagare. Dessutom ingår begravningshjälp som betalas ut till dödsboet.

Skydd som går att välja bort

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet innebär att din familj får dina intjänade pensionspengar när du dör. Det gäller även om du byter arbetsgivare eller har börjat ta ut pensionen. Du kan välja bort det och lägga till senare om din familjesituation förändras. 

Behöver jag återbetalningsskydd?

Det är din familjesituation som avgör om det är lämpligt med återbetalningsskydd eller inte. 

1780_KPA_aterbetaningsskydd.jpg

Om du tar bort återbetalningsskyddet kan din tjänstepension bli något högre eftersom du är med att dela på arvsvinster, alltså pengar från andra pensionssparare som gått bort och som också tagit bort återbetalningsskyddet. Du kan hantera och ändra ditt återbetalningsskydd på Mina sidor.

Du betalar ingenting för efterlevandeskyddet. Återbetalningsskyddet är en del av din tjänstepensionsförsäkring. Familjeskydd och tjänstegrupplivförsäkringen är kollektivavtalade och betalas av din arbetsgivare.