Driftinformation

Idag går det inte att logga in på Mina sidor eftersom vi gör ett planerat arbete. Välkommen åter imorgon.

Anmäl dig till ett fackligt informationsmöte

Här kan du som facklig representant inom kommun eller region anmäla dig till någon av våra tvärfackliga möten. Våra möten är kostnadsfria. Vi ser fram emot din anmälan!

Samtliga informationsmöten och utbildningar är digitala.

Klicka här för att få mer information om våra grund- och fördjupningskurser

Inplanerade tvärfackliga informationsmöten 2024

Våra möten är mellan kl. 14:00-15:30 och hålls digitalt via Teams om inget annat anges.

Möte Anmälan
Informationsmöte 1 februari Anmäl dig
Informationsmöte 14 februari Anmäl dig
Informationsmöte 15 februari Anmäl dig
Informationsmöte 5 mars Anmäl dig
Informationsmöte 6 mars Anmäl dig
Informationsmöte 8 april Anmäl dig
Informationsmöte 9 april Anmäl dig
Informationsmöte 16 maj Anmäl dig
Informationsmöte 20 maj Anmäl dig
Informationsmöte 12 juni Anmäl dig