Ett livsviktigt val?

Eftersom pensionen i dagens system baseras på livsinkomstprincipen är det inkomsterna och valen genom livet som blir avgörande. Men hur medvetna är individerna om detta? Och framförallt, har de gjort något för att ändra utfallet?

KPA Pension bjuder in till ett panelsamtal med utgångspunkt i den undersökning vi har låtit göra om hur kvinnor och män ser på pensionen, vilka uppfattningar som finns och hur medveten man är om vilka val som påverkar pensionen.

Shewen Aziz, partsstrateg KPA Pension, presenterar rapporten Jämställda pensioner. Därefter följer en paneldiskussion där Jeanette Hedberg, förhandlingschef SKR, Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal, Eva Fagerberg, kanslichef OFR och Magnus Berg, ordförande AkademikerAlliansen medverkar. Moderator är Albert Ohlin, ordförande Saco Studentråd.

Ca 50 minuter