Är det värt 352 miljarder?

Ojämställda pensioner är inte bara en fråga för den enskilda individen utan ett reellt samhällsproblem som har sin grund i dagens ojämnställda arbetsliv. En jämställd arbetsmarknad skulle höja Sveriges BNP med hisnande 352 miljarder. Vilka effekter får en delad föräldraförsäkring på pensionerna?

KPA Pension har låtit Lennart Flood, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, undersöka vilka pensionseffekterna skulle bli av att föräldraledigheten delas lika och om kvinnors löner till följd av detta kommer upp i nivå med männens.

Camilla Larsson, vd KPA Pension inleder seminariet tillsammans med Charlotta Brisell, analytiker KPA Pension.

Paneldebatt med Charlotta Undén, förhandlare SKR, Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal, Eva Fagerberg, kanslichef OFR, Kristina Kamp, Pensionsekonom Min Pension. Moderator är Annika Creutzer.

Ca 1 timme