Utbildningar för förtroendevalda

Om du som är fackligt förtroendevald inom kommun och region vill fördjupa dina kunskaper kan du gå en av våra kostnadsfria utbildningar. Kan du inte grunderna ännu - anmäl dig till vår grundkurs.

Kurserna är digitala och hålls i Teams. För att delta behöver du en dator eller liknande samt i vissa fall en mobiltelefon. 

Grundkurs 

Grundutbildning för nya förtroendevalda

Vill du veta mer om hur pensionen fungerar för dig som är förtroendevald inom kommun eller region? På denna grundutbildning går vi igenom allmän pension, Tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL med återbetalningsskydd och efterlevandeskydd. Vi berättar om hur förvalet fungerar, vilka valmöjligheter som finns samt var du hittar information om din pension.

Kurstillfällen:

Fördjupningskurser

KAP-KL för de som är födda 1985 eller tidigare

En kurs för dig som redan kan grunderna om pension och som vill få fördjupade kunskaper om KAP-KL.

Först en kort sammanfattning om vilka pensioner som finns för anställda i kommun och region. Därefter går vi igenom KAP-KL med intjänaderegler, förval, efterlevandeskydd och valmöjligheter. Vi förklarar vad intjänad pensionsrätt är för den som tjänat in tjänstepension före 1997-12-31 och visar var du hittar mer information.

AKAP-KL för de som är födda 1986 eller senare

En kurs för dig som redan kan grunderna om pension och vill få fördjupade kunskaper om AKAP-KL.

Först en kort sammanfattning om vilka pensioner som finns för anställda i kommun och region. Därefter går vi igenom AKAP-KL med intjänaderegler, förval, efterlevandeskydd och valmöljigheter. 

Hitta dina pensionspengar

Innan du går den här kursen behöver du ha grundkunskaper om pension. Det får du enklast på vår grundkurs i april (se ovan).

Vi går igenom vilka pensioner som finns för kommun och regionanställda och kommer att visa dig var du hittar dina pensionspengar. Du behöver en mobiltelefon och mobilt bank-id för att kunna vara med på utbildningen.