Lilla pensionsskolan

Här hittar du tips och goda råd för hur du kan få en bättre pension.

Så fungerar pensionen

Pensionssystemet brukar ofta illustreras genom en pyramid.

I botten finns den allmänna pensionen. Den gäller för alla och bestäms av hur mycket du tjänar under hela din yrkeskarriär. Den allmänna pensionen betalas av staten. Det orange kuvertet som du får hem i brevlådan varje år visar hur mycket du kan vänta dig i allmän pension.

Mellannivån i pyramiden är din tjänstepension. Du som arbetar inom kommun och landsting har en tjänstepension som har bestäms i ett kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. Pengarna till din tjänstepension betalas av arbetsgivaren. Du får årligen besked om tjänstepensionen från försäkringsbolag och valcentraler som sköter om olika tjänstepensionsval.

Den översta nivån i pyramiden är det egna sparandet. Du bestämmer själv om du vill använda en del av din lön till ett eget sparande.

minpension.se får du en heltäckande bild av din framtida pension.

 

Hälsan påverkar pensionen

Många försöker hålla sig friska och vårda sin hälsa för att må bra. Men faktum är att din hälsa har stor betydelse även för pensionen. Din pension blir lägre om du inte kan och orkar arbeta. Därför är regelbunden motion och bra kost också en form av pensionssparande.

Kvinnor motionerar i allmänhet mer än män. Män är också oftare överviktiga. Ändå är det kvinnorna som i högre grad är sjukskrivna; framför allt kvinnor med små barn. Studier visar att kvinnor är dubbelt så mycket sjukskrivna som män, och att det har sett ungefär likadant ut sedan början av 80-talet, på tvärs över olika branscher.

Det finns många råd kring hälsa och motion. Det viktiga är att hitta ett sätt som fungerar för just dig.

Arbetsgivarens ansvar

Du har också rätt till en arbetsplats som inte gör dig sjuk eller ger dig skador. Har du problem med arbetsmiljön, vänd dig till skyddsombudet på din arbetsplats eller påtala problemet för facket och ledningen. Det finns ingen anledning att tiga och lida, det drabbar bara dig själv i slutändan. En bra företagshälsovård kan också förebygga ohälsa och skapa en bra arbetsmiljö.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att över 50 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att de har alldeles för mycket att göra på jobbet, och att arbetsbelastningen har ökat. Känner du igen dig? I stället för att vantrivas eller slitas ner kan den bästa medicinen ibland vara att söka sig till ett annat arbete.