Frågor och svar om pensionsavtalet AKAP-KR

Varför infördes AKAP-KR?

Arbetsgivarna och facken har velat skapa ett hållbart pensionsavtal som fungerar för dagens arbetsmarknad. Pensionsavtalet utgår från livsinkomsten och är mer anpassat till att många ofta byter jobb, att livslängden ökar och att människor jobbar längre. Systemet är också enklare att förstå.

När infördes AKAP-KR?

AKAP-KR började gälla den 1 januari 2023.

För vem gäller AKAP-KR?

AKAP-KR gäller från den 1 januari 2023 för den som jobbar inom kommun och region. Du som är född 1958-1985 får välja om du vill fortsätta omfattas av KAP-KL eller gå över till AKAP-KR förutsatt att du:

 • tjänar in förmånsbestämd pension enligt KAP-KL eller
 • har en månadslön som överstiger 44 375 kronor (2022).

Vilka är de största skillnaderna mellan AKAP-KR och KAP-KL?

I AKAP-KR betalar arbetsgivaren in:

 • 6 procent av din lön upp till 46 438 kr/mån
 • 31,5 procent på den lön som överstiger 46 438 kr/mån

Dessutom betalar arbetsgivaren in ytterligare en del på den lön som överstiger 46 438 kr/mån till dig som väljer att gå över till AKAP-KR. Hur stor den delen blir beror på din ålder.

I KAP-KL betalar arbetsgivaren in 4,5 procent av hela din lön. Du som tjänar mer än 46 438 kr/mån får också en förmånsbestämd pension. Storleken på den förmånsbestämda pensionen beror på din lön de sista åren du är anställd, samt när du är född.

När kan jag välja om jag vill gå över till AKAP-KR?

Valperioden är 1 april-31 maj 2023. Själva valet gör du på Mina sidor på kpa.se. Du hittar mer information om de olika pensionsavtalen i anslutning till valet på Mina sidor. Många arbetsgivare kommer också att hålla informationsträffar för sina anställda under vintern och våren 2023.

Vad händer om jag inte väljer pensionsavtal?

Om du inte gör något val är du kvar i ditt nuvarande pensionsavtal KAP-KL. 

Hur ska jag veta vilket pensionsavtal som är bäst för just mig?

På en övergripande nivå är båda pensionsavtalen lika bra. Vad som passar dig beror på flera olika faktorer, bland annat:

 • din löneutveckling
 • avkastningen på den del av tjänstepensionen som du kan placera själv
 • hur länge du arbetar inom kommun- och regionsektorn
 • vid vilken ålder du går i pension.

Som stöd för ditt val har arbetsgivarna och facken tagit fram en beskrivning av avtalen, hur du kan tänka och några frågeställningar du kan fundera över. 

Ta del av informationen från arbetsgivarna och facken (pdf)

Kan KPA Pension erbjuda rådgivning kring valet av pensionsavtal?

Vi på KPA Pension får inte ge dig råd eller föreslå hur du ska välja då vi inte har tillstånd att bedriva rådgivningsverksamhet.

Det är också svårt att ge individuella råd eftersom det behöver göras så många olika antaganden. Resultatet blir därför väldigt osäkert.

Vad händer med min förmånsbestämda pension om jag väljer att gå över till AKAP-KR?

Om du går över till AKAP-KR har du rätt till den förmånsbestämda pension du har tjänat in i KAP-KL fram till dess att du går över till AKAP-KR. Den förmånsbestämda pensionen betalas livet ut. 

Jag har börjat ta ut pension inom KAP-KL, vad gäller för mig?

Om du har börjat ta ut din förmånsbestämda pension eller om du har särskild avtalspension stannar du kvar i KAP-KL. 

När kan jag tidigast ta ut min pension och under hur lång tid kan jag ta ut den? 

För den premiebestämda tjänstepensionen (kallas även avgiftsbestämd) som finns i både AKAP-KR och KAP-KL gäller:

 • Du kan ta ut pensionen tidigast när du är 60 år
 • Du kan ta ut pensionen under minst 10 år eller så länge du lever.

För den förmånsbestämda ålderspensionen som finns i KAP-KL gäller:

 • Du kan ta ut pensionen tidigast när du är 61 år, senast vid 67 år eller när du slutar din anställning.
 • Pensionen betalas livet ut.