Frågor och svar om pensionsavtalet AKAP-KR

Varför infördes AKAP-KR? 

Arbetsgivarna och facken har velat skapa ett hållbart pensionsavtal som fungerar för dagens arbetsmarknad. Pensionsavtalet utgår från livsinkomsten och är mer anpassat till att många ofta byter jobb, att livslängden ökar och att människor jobbar längre. Systemet är också enklare att förstå.

När infördes AKAP-KR?

AKAP-KR började gälla den 1 januari 2023.

För vem gäller AKAP-KR?

AKAP-KR gäller för dig som tidigare omfattats av PA-KFS 09. Är du inte fullt arbetsför går du över till AKAP-KR när din arbetsförmåga inte längre är nedsatt.

Du som är född före 1958 fortsätter att omfattas av PA-KFS 09.

Vilka är de viktigaste förändringarna?

  • Beloppet som arbetsgivaren betalar in höjs från 4,5 procent till 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (för 2023 motsvarar det en månadslön på 46 438 kronor). För lön över 7,5 inkomstbasbelopp höjs beloppet från 30 till 31,5 procent. Om du hade rätt till övergångspremier i PA-KFS 09 har du rätt till tilläggsavgifter enligt AKAP-KR.
  • Den lägsta åldern för att ta ut pensionen höjs från 55 år till 60 år.
  • Den kortaste tiden du kan ta ut pensionen höjs från 5 år till 10 år.

Behöver jag göra något i och med att AKAP-KR har införts? 

Nej, du behöver inte göra någonting. Men du kan själv välja vilket pensionsbolag som ska ta hand om dina pensionspengar och hur de ska placeras. I april får du ett brev från valcentralen Pensionsvalet. Där kan du läsa mer om din tjänstepension och vilka val du kan göra för den. Om du inte gör något eget val så har du en traditionell försäkring hos KPA Pension.   

Jag är föräldraledig, vad gäller för mig?

Du som är föräldraledig går över till AKAP-KR. Du behöver inte göra något.

När kan jag tidigast ta ut min pension och under hur lång tid kan jag ta ut den? 

  • Du kan ta ut pensionen tidigast när du är 60 år
  • Pensionen betalas ut så länge du lever. Du kan välja att pensionen ska betalas ut under en begränsad tid, som minst under 10 år.

Var kan jag se vilket pensionsbolag jag har valt och hur mycket som betalats in till min tjänstepension?

  • Logga in på pensionsvalet.se för att ta reda på vilket eller vilka pensionsbolag du valt. Där kan du också se hur mycket som har betalats in till din tjänstepension.