Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj kan få dina pensionspengar när du dör. Utan återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli något högre. I många avtal ingår återbetalningsskyddet.

Återbetalningsskyddet ingår automatiskt för dig som omfattas av premiebestämd ålderspension i AKAP-KR/KAP-KL/AIP och PA 16. Du kan välja bort det och lägga till senare om din familjesituation förändras. Tillhör du ett annat avtalsområde kan du välja att lägga till återbetalningsskydd. 

För att se om du har återbetalningsskydd eller för att ta bort ditt återbetalningsskydd, logga in på Mina sidor och välj Se och ändra uppgifter/Efterlevandeskydd.

Vill du lägga till återbetalningsskydd eller ändra förmånstagarförordnande ska du kontakta kundservice för att få en blankett. Logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande eller ring oss på 0771-650 500. Du kan inte lägga till återbetalningsskydd när du har börjat ta ut din pension. 

Återbetalningsskydd i övriga avtal

Gamla PA-KFS, PA-KFS09, GTP (tidigare KAP) och KTP
Kontakta Pensionsvalet: pensionsvalet.se eller 0771 -650 111.

ITPK
Kontakta Collectum: info@collectum.se eller 020-40 85 00.

SAF-LO
Kontakta Fora: fora.se eller 08-787 40 10.

Behöver du återbetalningsskydd?

Din familjesituation avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte.

1780_KPA_aterbetaningsskydd.jpg

Så fungerar återbetalningsskyddet

Ditt sparade pensionskapital betalas ut till förmånstagaren under fem år om du dör innan du har börjat ta ut den premiebestämda ålderspensionen. Har din pension börjat betalas ut när du dör får förmånstagaren de utbetalningar som du skulle ha fått under återstående utbetalningstid, som längst under 20 år efter att utbetalningarna startades.

Vem får pengarna?

De som kan vara förmånstagare för ditt sparade pensionskapital är: 

  • I första hand den du är gift eller sambo med
  • I andra hand barn

Du kan ändra turordningen genom att skriva ett särskilt förordnande. De som då skulle kunna vara förmånstagare är:

  • Den du tidigare varit gift eller sambo med
  • Styvbarn och fosterbarn

Vill du ändra förmånstagare, logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss. Du kan också ringa på 0771-650 500.

Vad kostar det?

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Däremot blir din egen pension något lägre, eftersom du inte får ta del av arvsvinsterna. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd dör och deras insparade pensionskapital fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd.