Planera din pension

När du börjar planera för att ta ut din pension är det viktigt att du skaffar dig bra koll. Pensionen kommer ju från flera olika håll. Du kan dessutom ha tjänstepension från flera olika arbetsgivare.

Prognos för din pension hos oss på Mina sidor

För att se en prognos över hur stor din pension från KPA Pension blir, logga in på Mina sidor.

Samlad bild av hela din pension på minPension.se

För en prognos för hur mycket du kommer att få i pension totalt kan du logga in på minPension.se. Där får du en samlad bild av hela din pension. Alltså allmän pension från staten, tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. 

Du som är 54 år eller äldre kan planera din pension med hjälp av minPensions uttagsplanerare. Du får hjälp att:

  • se vad du får i pension efter skatt
  • få en checklista som stöd för vad du ska göra och vilka pensionsaktörer du ska kontakta för att börja ta ut pensionerna
  • enkelt spara uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare
  • förstå vilken skillnad det blir om du tar ut pensioner på kort eller lång tid.

Räkna och jämför utbetalningstid

Du som har en premiebestämd ålderspension kan själv välja under hur lång tid din tjänstepension ska betalas ut. Under resten av ditt liv, eller under en begränsad tid på 5-20 år. 

Testa dig fram på minPension.se. Räkna på och jämför hur mycket du får i pension beroende på under hur lång tid den betalas ut.

Tänk noga igenom vilken utbetalningstid du ska välja. Du kan inte ändra efter du fått din första utbetalning.

Kom också ihåg att det du ser är en prognos, alltså en preliminär beräkning. Hur mycket du slutgiltigt får räknas fram strax innan du går i pension.

Vår kundservice hjälper dig att räkna och jämföra olika uttagstider för din tjänstepension hos oss.

Ring oss på 020-650 500.

Särskilda regler för förmånsbestämd ålderspension

Du som är kommun- och regionanställd och har en årslön på 7,5 inkomstbasbelopp (40 250kr/månaden) eller mer kan också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Utbetalningsperioden för den delen av tjänstepensionen kan du inte påverka. Den betalas alltid livet ut.

Du som hade fyllt 28 år och var kommun- och/eller regionanställd före 1998 kan också ha tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser, till exempel intjänad pensionsrätt 971231.

 

Ansök om pension

Hur går det till, vad gäller vid olika åldrar och måste du själv göra något?

Vanliga frågor

Här hittar du frågor och svar på vanliga frågor kring att planera och gå i pension.