Privatna penzijska štednja dobar dodatak

Mnogi biraju da dopune opću penziju privatnom penzijskom štednjom. Privatna penzijska štednja je dobrovoljna, ali da bi vaša ekonomska situacija kao penzioner bila povoljnija važno je imati i ovaj dio u vidu.

Privatna penzijska štednja daje vam mnoge prednosti:

  • Smanjujete razliku koja obično postoji između visine vaše plaće i visine vaše buduće penzije
  • Porodici možete pružati sigurnost tako što ćete urediti da porodica dobije vašu penzijsku 

Privat pensionssparande bra komplement

Många väljer att komplettera allmän pension och tjänstepension med ett privat pensionssparande. Privat pensionssparande är frivilligt, men för att få en bättre ekonomi som pensionär är det viktigt att inte glömma den här delen.

Ett privat pensionssparande ger dig många fördelar:

  • Du minskar skillnaden som vanligtvis finns mellan storleken på din lön och storleken på din framtida pension
  • Du kan ge familjen trygghet genom att ordna så att de får dina pensionspengar om du går bort