Private pension – a useful supplement

Many choose to supplement their retirement pension and occupational pension with a private pension scheme. Private pension schemes are voluntary but in order to have a better financial situation as a pensioner it is important not to forget this aspect.

Private pension schemes give you many advantages:

  • You reduce the gap which usually occurs between your salary and future pension
  • You can provide your family with security by arranging for them to receive your pension savings if you die

Privat pensionssparande bra komplement

Många väljer att komplettera allmän pension och tjänstepension med ett privat pensionssparande. Privat pensionssparande är frivilligt, men för att få en bättre ekonomi som pensionär är det viktigt att inte glömma den här delen.

Ett privat pensionssparande ger dig många fördelar:

  • Du minskar skillnaden som vanligtvis finns mellan storleken på din lön och storleken på din framtida pension
  • Du kan ge familjen trygghet genom att ordna så att de får dina pensionspengar om du går bort