Your retirement pension is the foundation

Your retirement pension is the part of your pension run by the state. It is also normally the largest part of your pension. Retirement pensions are administered by the Swedish Pensions Agency (Pensionsmyndigheten). Every year they send you information about your pension in an orange envelope.

As soon as you start earning an income and paying income tax, you start paying towards your retirement pension. You also pay towards it when you are a student, are on parental leave or are receiving sickness benefit or activity compensation. Every year,  an amount equivalent to 18.5% of your salary is paid in towards your retirement pension which is the largest part of your pension.  

The more you earn and the longer you work, the greater your retirement pension will be.

Your retirement pension may consist of:

  • Income pension
  • Premium pension
  • Guarantee pension
Income pension

Every year, 16% of your salary is set aside for your income pension. Income pension is the largest part of a retirement pension and the foundation upon which the whole pension system is built. You cannot personally affect where your income pension is invested. 

Premium pension

Every year, 2.5% of your salary is set aside for your premium pension. Premium pension is the part of your retirement pension which you yourself can invest in mutual funds, for example, ethical KPA Funds.

Guarantee pension

Guarantee pension provides basic social security for those who have had little or no earned income during their lives. This is why not everybody receives guarantee pension.

The Swedish Pensions Agency (Pensionsmyndigheten)


Allmän pension är grunden

Den allmänna pensionen är den statliga delen av din pension. Det är också den största delen. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten, som varje år skickar pensionsinformation till dig i ett orange kuvert. 

Så snart du har en inkomst och börjar betala skatt börjar du också tjäna in till den allmänna pensionen. Du gör det även när du studerar, är föräldraledig eller har sjuk- eller aktivitetsersättning. Varje år betalar din arbetsgivare in motsvarande 18,5 procent av din lön in till den allmänna pensionen, som utgör den största delen av din pension.

Ju mer du tjänar, och ju längre du arbetar, desto högre blir din allmänna pension.

Din allmänna pension kan bestå av:

  • inkomstpension
  • premiepension
  • garantipension
Inkomstpension

Varje år sätts 16 procent av din lön av till inkomstpensionen. Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen och grunden i hela pensionssystemet. Du kan själv inte påverka placeringen av din inkomstpension.

Premiepension

Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera i fonder, till exempel i de etiska KPA-fonderna.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Därför får inte alla garantipension.

Pensionsmyndigheten