Survivor’s protection – security for your family if you die.

Your occupational pension is not just good for you. It also provides protection for your family in several ways if you die.

Some parts of survivor’s protection are always included while others are optional. These are the parts which provide survivor’s protection.

  • Survivor’s pension. Your employer pays out a pension to your family if you die
  • Guaranteed repayment. The money you have paid in will be paid to your family if you die
  • Occupational group life insurance.  If you die before you are 67, a one-off payment will be made to your family. Occupational group life insurance includes a basic amount, children’s amount and funeral assistance

Efterlevandeskydd – en trygghet för familjen

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Du har också flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Vissa delar av efterlevandeskyddet ingår alltid medan andra är frivilliga. Det är de här delarna som utgör efterlevandeskyddet:

  • Efterlevandepension. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör
  • Återbetalningsskydd. Ditt insparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör
  • Tjänstegrupplivförsäkring. Om du avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till din familj. I tjänstegrupplivförsäkringen ingår grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp