Cobertura para supérstites - una seguridad para la familia

Su pensión ocupacional no sólo es un beneficio para usted. También incluye varias coberturas que pueden ayudar a su familia si usted fallece.

Algunas partes de la cobertura para supérstites son voluntarias. La cobertura para supérstites consta de tres partes:

  • Pensión de supervivencia. Su empleador le paga una pensión a su familia si usted fallece
  • Guaranteed repayment. Cobertura por fallecimiento. Si usted fallece, su capital de pensión se paga a su familia
  • Seguro de vida para empleados. Si usted fallece antes de cumplir 67 años de edad, su familia percibe un pago único. El seguro de vida para empleados incluye una cantidad básica, una cantidad para hijos y un subsidio para gastos funerarios

Efterlevandeskydd – en trygghet för familjen

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Du har också flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Vissa delar av efterlevandeskyddet ingår alltid medan andra är frivilliga. Det är de här delarna som utgör efterlevandeskyddet:

  • Efterlevandepension. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör
  • Återbetalningsskydd. Ditt insparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör
  • Tjänstegrupplivförsäkring. Om du avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till din familj. I tjänstegrupplivförsäkringen ingår grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp