La jubilación

En Suecia no existe una edad de jubilación determinada. Dentro de ciertos límites, usted puede elegir cuando desea jubilarse. Cuanto más tarde se jubile, mayor será su pensión. Esto se debe a que usted puede aportar más dinero cuantos más años trabaja y ese capital se reparte en menos años después de que usted se jubila.

Puede cobrar su pensión ocupacional de forma total o parcial a partir de los 61 años de edad. Si piensa jubilarse debe notificar esto a su empleador.

Puede cobrar su pensión de jubilación general a partir de los 61 años de edad. Usted mismo debe solicitar el pago de la pensión a Pensionsmyndigheten.

Gå i pension

Vi har ingen fastställd pensionsålder i Sverige. Inom vissa gränser kan du själv välja när du vill gå i pension. Ju senare du väljer att gå i pension, desto högre pension får du. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar under de extra åren och att de pengarna ska räcka till färre år då du är utanför arbetsmarknaden.

Du kan ta ut din tjänstepension, helt eller delvis tidigast från det du fyllt 61 år. Om du funderar över att gå i pension ska du ta kontakt med din arbetsgivare.

Du kan ta ut din allmänna pension tidigast från 61 års ålder. Du måste själv ansöka om uttag hos Pensionsmyndigheten.