Odjel za rad sa klijentima

Uvijek ste dobro došli da se javite našem odjelu za rad sa klijentima na telefon broj 020-650 500.

Rado ćemo odgovoriti na pitanja glede vaše mirovine kod KPA Pension, na švedskom ili engelskom jeziku. Naše radno vrijeme je 8.00-17.00 svakog radnog dana. 

Radi dobijanja odgovora na pitanja o mirovini više općeg karaktera, možete se također javiti našem višejezičnom odjelu za klijente na broj telefona 0771-58 59 05 pa ćete dobiti odgovor na hrvatskom jeziku. Ovu uslugu nudimo u suradnji sa Folksam-om. 

Ovdje ćete naći naše uvjete, tiskani materijal i tiskanice.

Kundservice

Du är alltid välkommen att ringa vår kundservice på 020-650 500.

Vi svarar gärna på frågor gällande din pension hos KPA Pension på svenska eller engelska. Vi har öppet 8.00-17.00 alla vardagar.

För mer allmänna frågor om pensionen kan du kan också ringa vår flerspråkiga kundservice på 0771-58 59 05 och få svar på kroatiska. Servicen erbjuds i samarbete med Folksam.

Här hittar du våra villkor, trycksaker och blanketter.