Otići u mirovinu

U Švedskoj nemamo utvrđenu starost za mirovinu. U granicama možete sami izabrati kad želite otići u mirovinu. Što kasnije odete u mirovinu to će vam mirovina biti veća. To ovisi o tome da ćete stići da zaradite više novca tijekom dodatnih godina rada i da se taj novac raspoređuje na manji broj godina kad se vi budete nalazili izvan tržišta rada.

Možete početi koristiti mirovinu iz radnog odnosa, potpuno ili djelomično, najranije od kad napunite 61 godinu. Ukoliko razmišljate da odete u mirovinu trebate kontaktirati svog poslodavca.

Opću mirovinu možete početi koristiti najranije od 61 godine. Morate sami podnjeti zahtjev za korištenje mirovine Švedskoj upravi za mirovine.

Gå i pension

Vi har ingen fastställd pensionsålder i Sverige. Inom vissa gränser kan du själv välja när du vill gå i pension. Ju senare du väljer att gå i pension, desto högre pension får du. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar under de extra åren och att de pengarna ska räcka till färre år då du är utanför arbetsmarknaden.

Du kan ta ut din tjänstepension, helt eller delvis tidigast från det du fyllt 61 år. Om du funderar över att gå i pension ska du ta kontakt med din arbetsgivare.

Du kan ta ut din allmänna pension tidigast från 61 års ålder. Du måste själv ansöka om uttag hos Pensionsmyndigheten.