Prywatne oszczędzanie emerytalne jest dobrym uzupełnieniem emerytury.

Wiele osób decyduje się na prywatne oszczędzanie emerytalne jako uzupełnienie emerytury powszechnej i emerytury pracowniczej. Prywatne oszczędzanie emerytalne jest dobrowolne, ale aby polepszyć swoją sytuację materialną na emeryturze warto o tym pamietać.

Prywatne oszczędzanie emerytalne daje ci wiele korzyści:

  • Zmniejszasz powstającą zazwyczaj różnicę pomiędzy wysokością twojego wynagrodzenia i wysokością przyszłej emerytury.
  • Możesz zabezpieczyć materialnie rodzinę zapewniając przekazanie jej oszczędności emerytalnej w przypadku twojej śmierci.

Privat pensionssparande bra komplement

Många väljer att komplettera allmän pension och tjänstepension med ett privat pensionssparande. Privat pensionssparande är frivilligt, men för att få en bättre ekonomi som pensionär är det viktigt att inte glömma den här delen.

Ett privat pensionssparande ger dig många fördelar:

  • Du minskar skillnaden som vanligtvis finns mellan storleken på din lön och storleken på din framtida pension
  • Du kan ge familjen trygghet genom att ordna så att de får dina pensionspengar om du går bort