Przejście na emeryturę

W Szwecji nie ma ustalonego wieku emerytalnego. W pewnych granicach możesz sam zadecydować kiedy chcesz przejść na emeryturę. Im później to zrobisz tym wyższa będzie twoja emerytura. Jest tak dlatego, że w ciągu dodatkowych lat pracy zdążysz zarobić więcej pieniędzy i że pieniądze te mają wystarczyć na mniej lat twojego późniejszego pozostawania poza rynkiem pracy.

Możesz zacząć pobierać częściową lub pełną emeryturę pracowniczą po ukończeniu 61 lat. Jeżeli myślisz o przejściu na emeryturę skontaktuj się ze swoim pracodawcą.

Swoją emeryturę powszechną możesz zacząć pobierać najwcześniej po ukończeniu 61 lat. Wniosek o to musisz złożyć sam w Urzędzie Emerytalnym (Pensionsmyndigheten).

Gå i pension

Vi har ingen fastställd pensionsålder i Sverige. Inom vissa gränser kan du själv välja när du vill gå i pension. Ju senare du väljer att gå i pension, desto högre pension får du. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar under de extra åren och att de pengarna ska räcka till färre år då du är utanför arbetsmarknaden.

Du kan ta ut din tjänstepension, helt eller delvis tidigast från det du fyllt 61 år. Om du funderar över att gå i pension ska du ta kontakt med din arbetsgivare.

Du kan ta ut din allmänna pension tidigast från 61 års ålder. Du måste själv ansöka om uttag hos Pensionsmyndigheten.