Jälkeen elävän eläke – turvaa perheelle

Virkaeläke ei hyödytä pelkästään sinua. Se antaa enemmän turvaa perheellesi, jos kuolet.

Jälkeen elävän eläkkeeseen kuuluu aina tietyt osat, kun taas toiset ovat valinnaisia​​. Nämä osat muodostavat jälkeen elävän turvan:

  • Jälkeen elävän eläke. Työnantajasi maksaa eläkettä perheellesi, jos kuolet.
  • Takaisinmaksuturva. Säästämäsi eläkepääoma maksetaan perheellesi, jos kuolet.
  • Ryhmähenkivakuutus. Jos kuolet alle 67-vuotiaana, perheellesi maksetaan kertamaksu. Ryhmähenkivakuutukseen kuuluu perusavustus, lapsiavustus ja hautauskuluavustus.

Efterlevandeskydd – en trygghet för familjen

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Du har också flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Vissa delar av efterlevandeskyddet ingår alltid medan andra är frivilliga. Det är de här delarna som utgör efterlevandeskyddet:

  • Efterlevandepension. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör
  • Återbetalningsskydd. Ditt insparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör
  • Tjänstegrupplivförsäkring. Om du avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till din familj. I tjänstegrupplivförsäkringen ingår grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp