Virkaeläke on sinulle tärkeä

Työnantaja maksaa vuosittain rahaa eläkettäsi varten. Tätä kutsutaan virkaeläkkeeksi. Työurasi aikana sitä voi kertyä satojatuhansia kruunuja, mikä on merkittävä osa tulevaa eläkettäsi.

Virkaeläke näyttää erilaiselta riippuen siitä, millä alalla työskentelet.  Tämä johtuu siitä, että virkaeläkettä maksetaan työnantajien ja ammattiliittojen välisen sopimuksen perusteella.  Kuntien ja maakäräjien palveluksessa olevien työntekijöiden virkaeläkesopimus on nimeltään AKAP-KR tai KAP-KL. Sopimukset sisältävät useita etuja, jotka takaavat niin sinun kuin perheesikin turvan.

Jos sinua koskee AKAP-KR-sopimus, sinulla voi olla oikeus

  • rahastoperusteiseen virkaeläkkeeseen
  • eläkkeeseen, joka maksetaan perheellesi, jos kuolet.

Jos sinua koskee KAP-KL-sopimus, sinulla voi olla oikeus

  • rahastoperusteiseen virkaeläkkeeseen
  • etuusperusteiseen vanhuuseläkkeeseen
  • eläkkeeseen, joka maksetaan perheellesi, jos kuolet.

Sinulla voi olla myös vanhojen eläkesääntöjen mukainen virkaeläke tai voit kuulua ryhmään, jolla on erityinen sopimuseläke.

Rahastoperusteinen virkaeläke – kaikille

Jokaisella kunnan ja maakäräjien palveluksessa työskentelevällä on oikeus rahastoperusteiseen virkaeläkkeeseen. 

Jos sinua koskee AKAP-KR-sopimus, työnantajasi maksaa virkaeläkettäsi varten joka vuosi summan, joka vastaa 6 prosenttia palkastasi. Jos palkkasi ylittää 7,5 tulosperusmäärää, summa vastaa 31,5 prosenttia palkasta, joka ylittää 7,5 tuloperusmäärää 30 tuloperusmäärään saakka.

Jos sinua koskee KAP-KL-sopimus, täytettyäsi 21 vuotta työnantajasi maksaa virkaeläkettäsi varten joka vuosi summan, joka vastaa 4,5 prosenttia palkastasi. Vakuutusmaksua ei makseta palkan osasta, joka ylittää 30 tuloperusmäärää.

Etuusperusteinen vanhuuseläke – sinulle, jota koskee KAP-KL ja joka ansaitset hyvin

Jos ansaitset hyvin, voit valita myös etuuspohjaisen vanhuuseläkkeen.  Se takaa sinulle eläkkeen, joka vastaa tiettyä prosenttiosuutta lopullisesta palkastasi eläkeiässä.  Etuusperusteinen vanhuuseläke alkaa karttua sinä vuonna kun täytät 28 vuotta, ja se koskee sitä osaa palkasta, joka ylittää 7,5 tuloperusmäärää.

KPA Pension on oletusvaihtoehto

KPA Pension on niin sanottu oletusvaihtoehto tälle virkaeläkkeen osalle. Tämä tarkoittaa, että ammattiliitot ja työnantajat ovat päättäneet sijoittaa virkaeläkkeesi meille perinteiseen eläkevakuutukseen, johon kuuluu takaisinmaksuturva, ellet valitse toisin.  Se on turvallinen säästämisvaihtoehto, joka takaa sinulle taatun eläkesumman. Ennen eläkkeelle jäämistäsi rahasi ovat turvassa korkoa tuottavissa, terveissä ja kannattavissa yrityksissä, jotka täyttävät eettiset kriteerimme ja edistävät kestävää tulevaisuutta.

Tjänstepensionen är viktig för dig

Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till ett pensionssparande för dig. Det är din tjänstepension. Under ditt yrkesliv kan det bli hundratusentals kronor, en betydande del av din framtida pension.

Din tjänstepension ser olika ut beroende på inom vilken sektor du arbetar. Det beror på att tjänstepensioner kommit till genom avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Tjänstepensionsavtalet för dig som är kommun- och regionanställd heter AKAP-KR eller KAP-KL. Avtalen innehåller flera förmåner som är en trygghet både för dig och för din familj.

Du som omfattas av AKAP-KR kan ha rätt till

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du som omfattas av KAP-KL kan ha rätt till            

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Förmånsbestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du kan även ha tjänstepension enligt äldre pensionsbestämmelser eller tillhöra en grupp som har särskild avtalspension.

Premiebestämd tjänstepension – till alla

Alla som är anställa inom kommun och region har rätt till den premiebestämda tjänstepensionen. 

Om du omfattas av AKAP-KR betalar din arbetsgivare in en summa som motsvarar 6 procent av din lön till din tjänstepension. Om du har lön över 7,5 inkomstbasbelopp är summan istället 31,5 procent av den som lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp 

Om du omfattas av KAP-KL betalar din arbetsgivare från du fyllt 21 år in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. På lön över 30 inkomstbasbelopp  betalas ingen premie.

Förmånsbestämd ålderspension – till dig som omfattas av KAP-KL och har högre lön

För dig som har högre lön finns även en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den gäller den del av din lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

KPA Pension är förvalsalternativ

KPA Pension är det så kallade förvalsalternativet för den här delen av din tjänstepension. Det innebär att fack och arbetsgivare kommit överens om att placera din tjänstepension hos oss i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd om du inte gör ett annat val. Det är ett tryggt sparalternativ som ger dig ett garanterat pensionsbelopp. I väntan på pensionen placeras dina pengar tryggt i räntebärande värdepapper och i sunda och lönsamma företag som uppfyller våra etiska kriterier och bidrar till en hållbar framtid.