Biz Belediye ve İl Genel Meclisleri'nin emekli sigortasi şirketiyiz.

KPA Pension (KPA Emeklilik) belediye sektöründe önde gelen emekli sigortası şirketidir. Biz bir milyon insanın emeklilik birikimini yönetecek güveni kazandık.

1922'de kurulduğumuzda 11 ilde 400 sigortalımız vardı.  O zamandan bu yana etkinliklerimiz bir çok kez katlanarak artmış bulunmaktadır. Bugün yaklaşık bir milyon belediye ve İl Genel Meclisi çalışanını emeklilik birikimini, İsveç belediyelerinin yüzde 80'inin ve aynı miktarda İl Genel Meclislerinin emekliliğini yönetmekteyiz.

Biz çabuk kazanılan paraya inanmıyoruz, aksine hep uzun vadeli yatırımlar üzerine çalışıyoruz. Bu nedenle emeklilik birikimlerini uzun vadede kazanç sağlayacak yatırımlarla değerlendiriyoruz.

Bizim sahibimiz, yüzde 60 oranında Folksam, yüzde 40 oranında İsveç belediye ve İl Genel Meclisleridir.

İnsan ve çevre için sağlam bir gelecek

Ahlaki profilimiz etkinliklerimizin temel taşını oluşturur. Bu da sadece şirket ekonomisi perspektifinden yola çıkmayıp, yatırımlarımızın bir bütün olarak sorumluluğunu üstlendiğimiz anlamına geliyor. Yatırımlarımızı her zaman ahlaki yatırım kriterlerimiz çerçevesinda yapmaktayız.

Bugün yaklaşık olarak 85 milyar kronu yönetmekteyiz. Bu bize toplumu uzun vadede etkileme olanağı veriyor. Sağlam bir gelecek için değişik şekilllerde çalışmaktayız, bunlar arasında yatırımlarımızı ahlaki değerlere dayandırılarak yapmak ve çalışmalarımızı toplumsal sorumluluk üstlenmek yolu ile gerçekleştirmek gelmekte.  Ayrıca yatırım yaptığımız şirketlerin insan ve çevre konusunda kendilerine düşen sorumluluğu üstlenmeleri için de çalışmaktayız. 

Ahlaki yatırımlar

Emeklilik birikimleri değişim sağlamak için büyük güç oluşturuyor. Bu birikimleri ahlaki olarak yönetmek yolu ile, örneğin insan hakları ve çevre koşullarının iyileşmesinde katkıda bulunması sağlanabilir.

  • Biz şirketleri daha iyiye doğru değişmeleri konusunda etkiliyoruz. Yatırımlarımız yolu ile aktif olarak şirketleri,  çevre ve insan hakları konusunda sorumlu davranmaları için etkiliyoruz. Buna bir örnek, şirket sahibi olarak şirketin enerji üretimini fosil enerji kaynaklarından yenilenebilir enerjiye çevirmesini sağlamak verilebilir. Bir diğer örnek, kadın erkek eşitliği ve temel iş hayatı sorunları konusunda etkin olarak çalışmaktır.  İnsan hakları, çevre ve sistemli rüşvet konusunda şirketleri etkilemek için çaba harcıyoruz
  • Bazı etkinliklere kesinlikle hayır diyoruz. Bazı iş kolu ve şirketler, çevre çalışmaları ve çalışma ortamı ne denli iyi olursa olsun yatırım dışı bırakılıyor.  Etkinlikleri ahlaki değerlerle çatıştığında, insanlara ve çevreye zarar verdiğinde - örneğin silah, tütün, oyun ve alkollü içecek sanayisi gibi - yatırım dışı bırakılıyor

Vi är pensionsbolaget för kommun och region

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget i kommunsektorn. Vi har fått förtroendet att ta hand om pensionen för över en miljon människor.

När vi bildades 1922 hade vi 400 försäkrade personer i elva städer. Sedan dess har vår verksamhet mångdubblats. Vi har idag hand om pensionen för cirka en miljon kommun- och regionanställda, och vi sköter pensionsadministrationen för 80 procent av Sveriges kommuner och för samtliga regioner.

Vi tror inte på snabba klipp, utan arbetar alltid på längre sikt. Därför placerar vi pensionspengar för att de ska ge långsiktigt god avkastning.

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Regioner.

En hållbar framtid för människa och miljö

Vår etiska profil är en hörnsten i verksamheten. Det innebär att vi inte enbart utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv, utan även att vi tar ett helhetsansvar för våra placeringar. De placeras alltid enligt våra etiska placeringskriterier.

Idag förvaltar vi cirka 85 miljarder kronor. Det ger oss en möjlighet att långsiktigt påverka samhället. Vi arbetar för en hållbar framtid på flera sätt, bland annat genom våra etiska placeringar och genom vårt arbete med socialt ansvarstagande. Vi arbetar också med att företagen som vi investerar i ska ta sitt ansvar för människa och miljö.

Etiska placeringar

Pensionspengar har stor makt att påverka. De kan till exempel bidra till att förbättra mänskliga rättigheter och miljö genom att förvaltas etiskt.

  • Vi påverkar företagen att bli bättre. Vi kan genom våra placeringar aktivt påverka företagen att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Ett exempel är att som ägare uppmuntra företag att ändra sin energiproduktion från fossila bränslen till förnybar energi. Andra exempel är att verka för jämställdhet och grundläggande arbetsrättsliga frågor. Vi arbetar för att påverka företagen inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och korruption.
  • Vi säger helt nej till vissa typer av verksamheter. Vissa branscher och företag utesluts från investeringar oavsett hur bra deras miljöarbete och arbetsmiljö är. De utesluts när deras verksamhet står i strid med etiska värderingar och skadar människa och miljö, exempelvis vapen-, tobaks-, spel- och alkoholindustrin.