Geride bırakılan için güvence (efterlevandeskydd) – aile için bir güvence

Hizmet emekliliğiniz sadece sizin yararınıza değildir. Eğer ölürseniz ailenize yardımcı olacak bir çok güvenlik önlemine de sahipsiniz.

Geride bırakılan için güvencenin (efterlevandeskyddet) bazı bölümleri her zaman kapsam dahilindedir bazı bölümleri ise isteğe bağlıdır.  Arkada kalanlar için güvence kapsamına giren bölümler şunlardır:

  • Geride bırakılan için emeklilik.  Öldüğünüz taktirde  işvereniniz ailenize emekli aylığı öder
  • Geri ödeme güvencesi. Adınıza birikmiş olan emeklilik tutarı ölümünüzde ailenize ödenir
  •  Hizmetten dolayı hayat grup sigotası (tjänstegrupplivförsäkringen). Eğer 67 yaşınızı doldurmadan ölürseniz ailenize bir kereliğe mahsus bir tutar ödenir. Hizmetten dolayı hayat grup sigotası kapsamına bir baz miktar, çocuk tutarı ve gömülme yardımı girer

Efterlevandeskydd – en trygghet för familjen

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Du har också flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Vissa delar av efterlevandeskyddet ingår alltid medan andra är frivilliga. Det är de här delarna som utgör efterlevandeskyddet:

  • Efterlevandepension. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör
  • Återbetalningsskydd. Ditt insparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör
  • Tjänstegrupplivförsäkring. Om du avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till din familj. I tjänstegrupplivförsäkringen ingår grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp