trad_tjanstepension_1920x1030.jpg

Traditionell pensionsförsäkring

För dig som uppskattar ett tryggt och bekvämt sparande är traditionell pensionsförsäkring en bra sparform. Du slipper bekymra dig. Och vi ser till att dina pensionspengar växer.

Fördelar med en traditionell försäkring

Tryggt

Du får alltid minst ett garanterat pensionsbelopp och slipper oroa dig för börsens svängningar.

Enkelt

Vi tar hand om dina pensionspengar åt dig. För att du ska få en så hög pension som möjligt förvaltar vi dem aktivt, och självklart med omtanke om mänskliga rättigheter och miljö.

Rättvist

All vinst återinvesteras eller går direkt till dig som är kund. Aldrig till några aktieägare eller som bonus till ledningen. Blir vårt ekonomiska resultat bättre än förväntat tar du del av överskottet genom återbäring.

Så växer dina pensionspengar

Vi sprider dina risker och placerar dem främst i räntebärande tillgångar, men också i aktier och fastigheter. Vi tar aktivt hand om dina pensionspengar för att du ska få en långsiktigt god avkastning

Läs mer om hur dina pensionspengar växer

Låga avgifter ger högre pension

Vi har marknadens lägsta avgift för dig som jobbar inom kommun och region. Avgiften skiljer sig åt mellan olika pensionsbolag och den har stor betydelse. Ju lägre avgift, desto mer pengar på ditt konto när det är dags för pension. Pensionssparandet pågår under lång tid, och betalar du hela tiden höga avgifter blir det förstås mindre pension för dig i slutändan.

Avgifter för dig som jobbar inom kommun och region

Fast avgift 48 kr/år. Rörlig avgift 0,11%. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du själv jämföra avgifter bland de valbara pensionsbolagen.

Etiska placeringar för dina pensionspengar

Hos oss bidrar dina pensionspengar till en hållbar utveckling. Vi tar hand om mer än 170 miljarder kronor i pensionskapital. Med hjälp av dina och andras pensionspengar påverkar vi företagen som vi investerar i att ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter, antikorruption och miljö. Dessutom placeras dina pensionspengar inte i skadliga verksamheter som vapen, tobak och alkohol och kommersiell spelverksamhet.

Läs mer om hur dina pensionspengar placeras etiskt