hjarta_709x380.jpg

Så växer dina pensionspengar

Vi ser till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell pensionsförsäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.

Totalavkastning på 7,5% per år i genomsnitt

Vi placerar dina och våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats. Under de senaste tio åren (2008-2017) har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 7,5 procent.

I diagrammet nedan ser du hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste tio åren i jämförelse med konkurrenterna.

Genomsnittlig avkastning 2008-2017

Så placerar vi dina pengar

Vår starka ekonomi gör att vi kan placera dina pensionspengar där de ger större möjlighet till avkastning, exempelvis i aktier. Vi är övertygade om att framtiden ligger i ett hållbart samhälle och därför placerar vi dina pensionspengar i företag som jobbar för mänskliga rättigheter och tar ansvar för miljön. Du kan också vara säker på att de inte hamnar i företag som sysslar med vapen, tobak, alkohol eller spel.

Läs mer om etiska placeringar

De här bolagen har vi innehav i

Så här placerar vi dina pengar (dec 2018):

Värdeslag

Andel (%)

Svenska räntepapper 49
Svenska aktier 13
Utländska räntepapper 7
Utländska aktier 20
Fastigheter 7
Specialplaceringar 4
Totalt 100

Se hur mycket du får i pension

Logga in på Mina sidor

 

 

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag - Fredag
07:30-17:00
Telefon
)