Är Kundombudsmannen kundernas ombud?

Kundombudsmannen är neutral och objektiv. Vi är varken på kundens eller bolagets sida. Vi arbetar helt neutralt och gör juridiska omprövningar. Vi rekommenderar endast KPA Pension att ändra sitt beslut om det föreligger en juridisk grund och gör inga affärsmässiga bedömningar.