Hur lång tid tar det att få ett ärende prövat hos Kundombudsmannen?

Det går tyvärr inte att ge ett exakt svar på den frågan. Vår handläggningstid är i genomsnitt en till två månader. Tiden kan variera beroende på olika omständigheter, till exempel om vi bedömer att ett ärende måste kompletteras på något sätt.