Jag är inte nöjd med handläggningstiden och/eller det bemötandet hos KPA Pension, och vill klaga på det.

Kundombudsmannens uppgift är att granska/ompröva ett avslutat ärende där bolaget har lämnat ett skriftligt slutligt beslut. Vi kan inte granska långa handläggningstider eller bemötanden. Sådana klagomål bör framföras till ansvarig chef istället.