Jag är inte nöjd och vill överklaga till Kundombudsmannen, kan jag få en blankett för det?

Vi har ingen speciell blankett för det. Det går bra att använda ett vanligt papper och på detta skriva ner ditt ärende samt ditt namn, personnummer och adress. Du kan även kontakta kundombudsmannen direkt på kpa.se under kundombudsmannen. I din överklagan är det viktigt att du beskriver vad det är i KPA Pensions beslut som du anser är fel och att du framför vad du anser är rätt.