Kostar det något att vända sig till Kundombudsmannen?

Det är kostnadsfritt att få sitt ärende prövat av Kundombudsmannen.