Måste jag vända mig till Kundombudsmannen om jag är missnöjd?

Det är självklart helt frivilligt. I första hand ska du alltid ta kontakt med den på KPA Pension som tagit hand om ditt ärende eller dennes chef. Om ni inte kan lösa en tvist är Kundombudsmannen en väg att gå. Läs mer under sidan "Kundombudsmannen".