Vad händer om Kundombudsmannen kommer fram till att KPA Pension har gjort fel?

Kundombudsmannen har en så kallad rekommendationsrätt vilket innebär att vi kan rekommendera KPA Pension att ändra sitt beslut.