Vad händer om jag inte har återbetalningsskydd?

Har du inget återbetalningsskydd blir din pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar. Arvsvinsterna fördelas mellan andra försäkringstagare utan återbetalningsskydd. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital när du dör.