Hur etiska är era övriga tillgångar som främst består av statspapper?

Samma regler gäller för alla investeringar. Därför görs inga investeringar i värdepapper utgivna av ett företag som är uteslutet på grund av etiska skäl. Reglerna gäller företag och omfattar inte stater. Statens investeringar är en politisk fråga som vi inte försöker påverka. Trygghet och säkerhet är viktiga ledord för oss och det vore oansvarigt att inte investera i statspapper eftersom dessa håller den högsta säkerhetsnivån.