För vem gäller Gamla PA-KFS?

Du som är anställd i vissa kommunala eller privata företag anslutna till KFS och är född 1953 eller tidigare får Kompletterande ålderspension enligt Gamla PA-KFS.