Hur mycket har jag att välja för?

Från det att du fyller 28 år betalar din arbetsgivare in premier till din avtalspension. Premiens storlek är 1,5 procent av din pensionsgrundande lön.