När kan jag ta ut min tjänstepension?

Pensionen kan tidigast börja utbetalas från 55 års ålder.