Vad ingår i Gamla PA-KFS?

Pensionsavtalet Gamla PA-KFS består av ålderspension, kompletterande ålderspension, efterlevandepension till vuxen och barnpension.