Hur länge betalas min tjänstepension ut?

Den förmånsbestämda pensionen betalas ut livsvarigt, den kompletterande ålderspensionen kan betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid om minst fem år.