Hur fungerar det med tjänstepensionen om jag har två arbetsgivare eller flera?

Om du har samma tjänstepensionsavtal även i de andra anställningarna, betalar varje arbetsgivare in pengar till tjänstepensionen. Har du däremot av ett annat avtalsområde i någon av anställningarna, betalar den arbetsgivaren in pengar till den tjänstepension som är aktuell för det avtalsområdet. Du kan alltså få utbetalningar från mer än ett håll den dag du går i pension.