Vad händer om jag byter jobb hos min arbetsgivare?

Om du fortfarande har samma tjänstepensionsavtal händer ingenting med din tjänstepension om du byter tjänst.