Vad ingår i KAP-KL?

Tjänstepensionen kan bestå av flera delar, bland annat premiebestämd pension där du själv får välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pengar. Utöver det kan du ha förmånsbestämd pension, intjänad pension 1997-12-31 och pension till efterlevande.