För vem gäller KAP-KL?

Du som jobbar inom kommun, region eller företag som är medlem i Sobona och som inte omfattades av övergången till AKAP-KR från och med 1 januari 2023 har en tjänstepension som heter KAP-KL.