Hur mycket betalar arbetsgivaren in till tjänstepensionen KAP-KL?

Varje år, från det att du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din inkomst som premie till din premiebestämda pension. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.